ព័ត៌មានជាតិ

​លោក ហាក់ ហុន ប្រធាន​មន្ទីរ​ធម្មការ​និង​សាសនា​ខេត្ត​ត្បូរឃ្មុំ បាន​ខិតខំ​ប្រឹងប្រែង​ពង្រឹង​និង​ពង្រីក​លើ​វិស័យ​ពុទ្ធ​សាសនា​

​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ ៖ យោងតាម​របាយការណ៍​សង្ខេប​របស់​លោក ហាក់ ហុន ប្រធាន​មន្ទីរ​ធម្មការ​និង​សាសនា​ខេត្ត​ត្បូងឃ្មុំ​បានអោយដឹង​ថា​ដើម្បី​ចូលរួម​លើក​កំពស់​និង​ការអនុវត្ត​យុទ្ធសាស្ត្រ​ចតុកោណ​ដំណាក់កាល់​ទី​៤ របស់​រដ្ឋបាល​ក៏ដូចជា​តួនាទី​ក្រសួង​ធម្មការ និង​សាសនា និង​អភិវឌ្ឍន៍​ថ្នាក់​ខេត្ត មន្ទីរ​ធម្មការ​និង​សាសនា ខេត្ត​បាន​ដាក់ចេញ​នូវ​ទិសដៅ​សម្រាប់​អនុវត្ត​បន្ត​ឆ្នាំ​២០២៤ ដូចខាងក្រោម​៖
១/ បន្ត​អនុវត្ត​តួនាទី ស្នូល​ដូច​បាន​ចែង​ក្នុង​ខ្លឹមសារ​អនុក្រឹត្យ​លេខ​១៥៤​អនក្រ ប​.​ក ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​១១ ខែកក្កដា​ឆ្នាំ​២០២២ និង​ប្រកាស​លេខ​៦៤៩/១១ ក​-​ធ​-​ស ប្រក​.​ចុះ​ថ្ងៃ​ទី​២០ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ​២០២១១ របស់​ក្រសួង​ធម្មការ​និង​សាសនា​។ ២/ បន្ត​ពង្រឹង​ការងារ​បុគ្គលិក​, ៣/​ពង្រឹង​ការងារ​ព្រះពុទ្ធសាសនា ៤/ បន្ត​ពង្រឹង​ការងារ​ពុទ្ធិកសិក្សា ៥/​បន្ត​ពង្រឹង​ការងារពា​ហិរសា​សនា ៦/​បន្ត​ពង្រឹង​ការងារ​សហការ និង​ទំនាក់ទំនង​ល្អ​ជាមួយ​ថ្នាក់ដឹកនាំ​ក្រសួង ខេត្ត ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​,​អោយ​កាន់តែ​ល្អ​ប្រសើរ​ថែម​ទៀត​។ ៧/​បន្ត​ជំរុញ​ដឹកនាំ និង​លើកទឹកចិត្ត​អោយ​គ្រប់​សាសនា​ទាំងអស់​ចូលរួម​ក្នុង​សកម្មភាព សង្គម​និង​សកម្មភាព​មនុស្សធម៌​ផ្សេងៗ​។ ៨/​បន្ត​ធ្វើ​ការគ្រប់គ្រង​អធិករណ៍​សាសនា​ជាពិសេស គឺ​ការទប់ស្កាត់​មិន​អោយ​កើតឡើង​នូវ​អធិករណ៍​អន្តរ​សាសនា ។

​ចំពោះ​អធិករណ៍​ផ្ទៃក្នុង​នីមួយៗ​និង​ខិតខំ​ដោះស្រាយ​សម្របសម្រួល​ដោយ​ឈរលើ​គោលការណ៍​នយោបាយ​ឈ្នះៗ និង​អព្យាក្រឹត្យ​។​

kam

Leave a Reply

Your email address will not be published.