ព័ត៌មានជាតិ

​ឯកឧត្តម វ៉ា ថន អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​ក្រចេះ​បាន​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​រក​ទីតាំង​សាងសង់​ទីស្នាក់ការ​សមាគម​អតីតយុទ្ធជន​កម្ពុជា​ខេត្ត​ក្រចេះ​និង​ការសាងសង់​សួន​តេជោ​សន្តិភាព​ក្នុង​ខេត្ត​

ខេត្ត​ក្រចេះ ដោយ​ស្មារតី​យកចិត្តទុកដាក់​ខ្ពស់​កាលពី​ថ្ងៃ​២៤ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០២៤ ឯកឧត្តម​វ៉ា ថន អភិបាល​នៃ​គណៈ​អភិបាលខេត្ត​ក្រចេះ​បាន​អញ្ជើញ​ដឹកនាំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ការ​រក​ទីតាំង​សាងសង​ទីស្នាក់ការ​សមាគម អតីតយុទ្ធជន​កម្ពុជា​ខេត្ត​ក្រចេះ​និង​ការសាងសង់​សួន​តេជោ​សន្តិភាព​ក្នុង​ខេត្ត ។​

 

 

kam

Leave a Reply

Your email address will not be published.